Manifiesto en Catalán

AMB UNA SOLA VEU

Els que subscribim aquest Manifest, en representació de les diferents organitzacions que agrupen al col·lectiu dels creadors musicals de tot l’Estat, declarem que:
Volem treballar junts per defensar els nostres interessos denunciant i reclamant la fi dels greus problemes pels quals travessen els professionals de la creació musical i que han de ser resolts en algun dels casos de manera immediata.

Volem vetllar pel nostre, avui incert, futur trobant per això les solucions a les mancances, algunes d’elles endèmiques, a les que com a persones i professionals ens veiem sotmesos: previsió social i obligacions fiscals entre d’altres.

Volem viure en el present, no en el passat, i exigim fer-ho preparant el futur. Per tal que això sigui possible serà necessari que els diferents agents de la indústria, les institucions, les administracions i la societat reconeguin el nostre treball i el paper que com a motors de l’activitat cultural del país desenvolupem. I, també, considerin a la cultura com l’única garantia d’estabilitat, progrés i enteniment entre els pobles.

Volem reiterar el nostre suport al sistema de gestió col.lectiva per a la defensa i l’administració dels drets dels creadors. I ho fem destacant-lo com a l’únic instrument, eficaç, en la defensa, promoció i control de les obres i l’ús que se’n fa d’elles.
Volem, en definitiva, conquerir la nostra identitat de treballadors, així com la consciència social del col·lectiu, ambdues segrestades fins ara, per a establir el diàleg amb aquells amb qui contractem i negociem el fruit del nostre treball: editors, productors, institucions públiques, usuaris de repertori, companyies discogràfiques, programadors, agents artístics, etc, amb la finalitat d’obtenir unes condicions més justes i dignes.

Els nostres primers objectius seran:
• Reclamar l’actualització immediata dels contractes editorials assolint, a més, el consens per a l’elaboració d’un contracte tipus.
• Sol·licitar la creació d’un sistema de previsió social i un règim fiscal especial per a autors, músics i artistes que tingui en compte les rentes irregulars dels mateixos i posi fi a la precària situació laboral.
• Condemnar enèrgicament qualsevol forma de pirateria cultural com una activitat criminal que atempta al futur professional dels creadors assenyalant, a més, que la compra d’aquest material és un acte sinó delictiu, si més no, irresponsable.

Per tot això, ens constituim en la Red de Organizaciones de Autores e Intérpretes de Música (ROAIM) que, a partir d’ara, actuarà com a un grup dinàmic de treball i de comunicació entre tot el col·lectiu, essent la seva principal característica la detecció, aïllament dels problemes abans esmentats i, un cop analitzats, la presentació de les possibles solucions davant
els interlocutors vàlids.

Les nostres eines per assolir aquests objectius seran: el diàleg, la negociació, la denúncia i si fos necessari l’actuació, per primera vegada, units i amb una sola veu.